CÁC GÓI 4G VIETTEL TRỌN GÓI

MIMAX
70.000đ
Data: 3GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
MIMAX90
90.000đ
Data: 5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX90 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
MIMAX125
125.000đ
Data: 8GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX125 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
MIMAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
UMAX300
300.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX300 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
XL90U
90.000đ
Data: 9GB
HSD: 30 ngày
Soạn: XL90U 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

CÁC GÓI 4G KHUYẾN MÃI VIETTEL

V90
90.000đ
Data: 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V90 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120
120.000đ
Data: 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
Miễn phí: nội mạng < 20p + 100p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST70
70.000đ
Data: 1GB/ ngày (30GB/30 ngày)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST90
90.000đ
Data: 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST120
120.000đ
Data: 1GB/ ngày (28GB/28 ngày)
HSD: 28 ngày
Soạn: ST120 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ECOD50
50.000đ
Data: 3GB
HSD: 30 ngày
Soạn: ECOD50 971172457 gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

CÁC GÓI 4G DCOM VIETTEL

D30
30.000đ
Data: 2.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D30 971172457 gửi 9123
D50
50.000đ
Data: 3.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D50 971172457 gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 971172457 gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 971172457 gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 971172457 gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 971172457 gửi 9123