CÁC GÓI 4G VIETTEL TRỌN GÓI

UMAX4G
50.000đ
Data: 5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX4G DV gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
F90U
50.000đ
Data: 5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: F90U DV gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
MIMAX200
200.000đ
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Soạn: MIMAX200 DV gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
UMAX300
300.000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Soạn: UMAX300 DV gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
XL90U
90.000đ
Data: 9GB
HSD: 30 ngày
Soạn: XL90U DV gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách

CÁC GÓI 4G KHUYẾN MÃI VIETTEL

V120
120.000đ
Data: 2GB/ngày (60GB/tháng)
Miễn phí: nội mạng <20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120 DV gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120Z
120.000đ
Data: 4GB/ngày (120GB/tháng)
Miễn phí: nội mạng <20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120Z DV gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120C
120.000đ
Data: 2GB/ngày (60GB/tháng)
Miễn phí: nội mạng <20p + 50p ngoại mạng + Tiktok
HSD: 30 ngày
Soạn: V120C DV gửi 9123
Áp dụng cho mọi thuê bao
ST70K
70.000đ
Data: 500MB/ngày (15GB/tháng)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K DV gửi 9123
Áp dụng cho mọi thuê bao
ST90
90.000đ
Data: 1GB/ngày (30GB/tháng)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 DV gửi 9123
Áp dụng cho mọi thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 2GB/ngày (60GB/tháng)
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K DV gửi 9123
Áp dụng cho mọi thuê bao

CÁC GÓI 4G DCOM VIETTEL

D30
30.000đ
Data: 2.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D30 DV gửi 9123
D50
50.000đ
Data: 3.5GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D50 DV gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 DV gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 DV gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 DV gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 DV gửi 9123