Gói 4G Data Gọi

ST70K
ST70K XN gửi 9123
Data: 15GB
HSD: 30 ngày
Giá: 70.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
SD90
SD90 XN gửi 9123
Data: 45GB
HSD: 30 ngày
Giá: 90.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
SD120
SD120 XN gửi 9123
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Giá: 120.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
V90C
V90C XN gửi 9123
Data: 30GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 30 ngày
Giá: 90.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
V120B
V120B XN gửi 9123
Data: 45GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 30 ngày
Giá: 120.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
V160B
V160B XN gửi 9123
Data: 120GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 30 ngày
Giá: 160.000đ
Áp dụng mọi thuê bao

Gói 4G Mạng xã hội

MXH100
MXH100 XN gửi 9123
Data: 30GB
Miễn phí: ----
HSD: 30 ngày
Giá: 100.000đ
Free TikTok, YouTube, Facebook
MXH120
MXH120 XN gửi 9123
Data: 30GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 30 ngày
Giá: 120.000đ
Free TikTok, YouTube, Facebook
MXH150
MXH150 XN gửi 9123
Data: 45GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 30 ngày
Giá: 150.000đ
Free TikTok, YouTube, Facebook

Gói 4G dài kỳ

6SD90
6SD90 XN gửi 9123
Data: 1.5GB/ngày => 270GB/180 ngày
HSD: 180 ngày
Giá: 540.000đ
Áp dụng mọi thuê bao
6MXH120
6MXH120 XN gửi 9123
Data: 180GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 180 ngày
Giá: 720.000đ
Free TikTok, YouTube, Facebook
6V90C
6V90C XN gửi 9123
Data: 180GB
Miễn phí: Miễn phí Gọi
HSD: 180 ngày
Giá: 90.000đ