Gói 4G Data Gọi

Gói SD70

70.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD70 MO gửi 9123
Gói SD90

90.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD90 MO gửi 9123
Gói SD135

135.000đ

Data: 5GB/ngày => 150GB/tháng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: SD135 MO gửi 9123
Gói V90C

90.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng, 20 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V90C MO gửi 9123
Gói V120B

120.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V120B MO gửi 9123
Gói V160B

160.000đ

Data: 4GB/ngày => 120GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng, 100p ngoại mạng
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: V160B MO gửi 9123

Gói 4G Mạng xã hội

Gói MXH100

100.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook, nhắn tin Messenger
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH100 MO gửi 9123
Gói MXH120

120.000đ

Data: 1GB/ngày => 30GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng, 30 phút ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH120 MO gửi 9123
Gói MXH150

150.000đ

Data: 1.5GB/ngày => 45GB/tháng
Miễn phí: Gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng
Miễn phí Data: TikTok, YouTube, Facebook
Hạn dùng: 30 ngày
Soạn: MXH150 MO gửi 9123

Gói 4G dài kỳ

Gói 6SD90

540.000đ

Data: 1.5GB/ngày =>270GB/180 ngày
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6SD90 MO gửi 9123
Gói 6V90B

540.000đ

Data: 1GB/ngày => 180GB/180 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng, 30 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6V90B MO gửi 9123
Gói 6V90C

540.000đ

Data: 1GB/ngày => 180GB/180 ngày
Miễn phí: Gọi nội mạng, 20 phút ngoại mạng
Hạn dùng: 180 ngày
Soạn: 6V90C MO gửi 9123